2001 ಅಕುರಾ 1.7 ಇಎಲ್ ಲಗ್ ನಟ್ ಟಾರ್ಕ್ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್


2001 ಅಕ್ಯುರಾ 1.7 ಇಎಲ್ ಲಗ್ ಕಾಯಿ ಟಾರ್ಕ್ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್: 108 ಎನ್ · ಮೀ (11 ಕೆಜಿಎಫ್ · ಮೀ, 80 ಎಲ್ಬಿಎಫ್ t ಅಡಿ)

ನಿಮ್ಮ 2001 ಅಕ್ಯುರಾ 1.7 ಇಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಕ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ನೀವು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, 108 N · m (11 kgf · m, 80 lbf · ft) ನ ತಯಾರಕರು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಚಕ್ರ ಬೀಜಗಳ ಟಾರ್ಕ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಸರಿಯಾದ ಚಕ್ರ ಕಾಯಿ ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಚಕ್ರ ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ತಯಾರಕರು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಚಕ್ರವು ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಯಾವುದೇ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಾತರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ವಾಹನದ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಟಾರ್ಕ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.