ಟೊರೊಂಟೊದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಂಟರ್ ಟೈರ್ ಬದಲಾವಣೆ


ಒಂಟಾರಿಯೊದ ಟೊರೊಂಟೊದಲ್ಲಿ ವಿಂಟರ್ ಟೈರ್ ಚೇಂಜ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ

ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಚಳಿಗಾಲದ ಟೈರ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ! ವಿಂಟರ್ ಟೈರ್ ಚೇಂಜ್ ಸೀಸನ್ 2020 ರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಟೊರೊಂಟೊದಲ್ಲಿನ ಮನೆ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾಲೋಚಿತ ಟೈರ್ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತೇವೆ. 

ನೀವು ಟೊರೊಂಟೊ (ಒಂಟಾರಿಯೊ) ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಚಳಿಗಾಲದ ಟೈರ್‌ಗಳು ರಿಮ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೆ, ರೇಖೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಚಳಿಗಾಲದ ಟೈರ್‌ಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಡ್ರೈವಾಲ್ ಅಥವಾ ಭೂಗತ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತೇವೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು!

ನಮ್ಮ "ಟೊರೊಂಟೊದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ವಿಂಟರ್ ಟೈರ್ ಚೇಂಜ್" ವೆಚ್ಚ ಕೇವಲ $ 50 ಮಾತ್ರ!

ಜೊತೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಪಾರ್ಕಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಚಳಿಗಾಲ 2020 ಕ್ಕೆ ಕಾಲೋಚಿತ ಟೈರ್ ಬದಲಾವಣೆ, ಇಂದು!